Tekniske data

Konkurransedyktige produktegenskaper

Teknologi Elektrokjemisk: GDH-FAD
Hematokrittområde 20 – 70 % med blodsukker på ≤ 11,1 mmol/L
20 – 60 % med blodsukker på > 11,1 mmol/L
Kalibrering Plasma
Prøve Kapillært, venøst og arterielt fullblod
Blodvolum / Målingstid 0.7 µL / 5 sekunder
Minne 1000 målinger
Måleområde 0.6 – 33.3 mmol/L 
Måletemperatur 6 – 44° C
PC-forbindelse Via USB (mini-USB-forbindelse)
PC-programvare Data kan overføres til mylife Software, Diabass, SiDiary og diasend
Skjerm og betjening LCD-skjerm med menybasert navigasjon på flere språk. Enkel og intuitiv med praktiske symboler
Belysning Belyst skjerm som er lett å lese både om dagen og om natten
Feilmeldinger Feilmeldinger med symboler og forslag til hvordan feilen kan utbedres
Alarmfunksjoner 4 alarmer med mulig gjentagelsesfunksjon
Markører for hendelser Markører for hendelser før og etter måltid, sport, sykdom, spesielle forhold. Inntil 4 markører for hvert måleresultat
Strømforsyning 2 CR2032-knappcellebatterier (ca. 600 målinger)
Stikkepenn mylife AutoLance med automatisk lade- og utløserfunksjon

Ansvarsforhold: Tredjeparts varemerker brukt i dette dokumentet er varemerker som tilhører sine respektive eiere.