Enkel å bruke med innføring av
teststrimmel fra siden og stort display.

Tekniske data

Konkurrerende produktegenskaper

Produktspesifikasjoner

Måleteknologi Elektrokjemisk: GOD
Kalibrering Plasma
Prøve Fullkapillærtblod
Blodvolum / Måletid 0.75 μL / 5 sekunder
Minnekapasitet 500 målinger inkl. dato og klokkeslett
Måleområde 0.6 – 33.3 mmol/L
Batterisparemodus Automatisk utkobling 2 minutter etter siste aktivitet på enheten
Måletemperatur 10 – 40° C
Relativ luftfuktighet 10 – 90 %
Hematokritområde 30 – 57 %
Strømforsyning / Batteritid 2 batterier CR2032 / Cirka 1000 målinger
Mål / Vekt 90.6 mm × 46 mm × 16.5 mm (H × B × D) / 53 g inkl. batterier
Skjerm / Skjermstørrelse LCD / 47 mm × 33.5 mm (H × B)
Apparatets lagring -10 til 60°C
Blodsukkerstrimmelens lagringsforhold 4 – 30° C, < 90 % relativ luftfuktighet
PC-programvare Data kan overføres til mylife Software, Diabass, SiDiary, diasend (spesiell kabel kreves)

Ansvarsfraskrivelse: tredjeparts varemerker brukt i dette dokumentet er varemerker som tilhører sine respektive eiere.