Enkel å bruke med innføring av
teststrimmel fra siden og stort display.

Målinger med mylife Pura

Svært komfortabel måling

Fjerning av teststrimmelen

1. Teststrimmel fra boksen

Ta den store og solide teststrimmelen ut av boksen og lukk den igjen.

Innsetting av teststrimmelen

2. Innsetting av teststrimmelen

Enheten slås automatisk på og gjenkjenner strimmelkoden (automatisk koding).

Uttrekking av blod

3. Blodprøvetaking

Stikk deg i huden med mylife Softlance-lansettenheten.

Påføring av blod

4. Påføring av blod

Påfør teststrimmelen blodet som ble presset frem ovenfor. Kanalen suger opp blodprøven, mens blodprøvevinduet på teststrimmelen viser fyllenivået.

Avlesing av målingen

5. Avlesing av målingen

Avles målingen på LCD-displayet.

Blodfri teststrimmelfjerning

6. Blodfri teststrimmelfjerning

Hygienisk fjerning av teststrimmelen uten kontakt med blod.

Utløsing av lansett

7. Utløsing av lansett

Ren fjerning av lansett uten kontakt med blod.

I en ekstern kundeundersøkelse1 gjennomført i april og mai 2015 i Tyskland er 83 % av brukere av mylife blodsukkerstrimler “fornøyd” til “særdeles fornøyd” med blodsukkerstrimlene og håndteringen av dem. Faktisk var 29 % av brukerne “særdeles fornøyd” og en ytterligere 29 % “svært fornøyd”. Positive bemerkninger ble gjort spesielt om størrelsen på blodsukkerstrimlene, dens stivhet, så vel som anvendelsen av blodprøven og fjerning av blodsukkerstrimmelen uten å komme i kontakt med blod. Basert på de gode prosentandelene av tilfredshet er kvalitet (størrelse, materiale og stivhet) av blodsukkerstrimlene og påføringen av blodprøven ansett som de største fordelene til mylife blodsukkerteststrimler .

1 2hm & Associates GmbH: User survey on the acceptance of “mylife test strips and their handling” and “mylife AutoLance”, Mainz, 05.2015.