Alternativet for insulinpumper
med standard luer-lås kobling.

mylife Orbit infusjonssett

Enjoy flexibility

mylife Orbit infusjonssett – alternativet for insulinpumper med standard luer-lås kobling.

mylife Orbit infusjonssett – alternativet for insulinpumper med standard luer-lås kobling.

  • Kan dreies fritt i 360° for mer komfort
  • Kroppsvarmeaktivert tape for sikker fiksering
  • Halvtransparent tape og lav profil for mer diskresjon
  • Myk kanyle og stålkanyle tilgjengelig
  • Pålitelig kvalitet til attraktive priser