mylife OmniPod

Teknisk informasjon

Personal Diabetes Manager (PDM)

Systemalternativer og -innstillinger
Bolus Trinn: 0,05 / 0,1 / 0,5 / 1,0 E
Maks. bolus: 30 E
Maks. bolusstrømningshastighet: 1,5 E/min
Utvidet bolus: % eller E
Basal 7 basalprogrammer
24 segmenter i trinn på 30 minutter
Maks. basalhastighet: 30 E/t
Basalhastighetstrinn: 0,05 E/t
Midlertidig basal: % eller E
Boluskalkulator Aktivt Insulin (AI)
8 segmenter for mål-BS-verdi
8 segmenter for insulin-til-karbohydrat-forhold
8 segmenter for korreksjonsfaktor
Forhåndsinnstillinger 7 bolusforhåndsinnstillinger (f.eks. "pizzabolus"),
36 karbohydrat-forhåndsinnstillinger (f.eks. favorittmåltid),
7 forhåndsinstillinger for midlertidig basal (f.eks. for trening)
Minne Opptil 5400 registreringer (90 dagers data)
Blodsukkerapparat Innebygd FreeStyle-måler
Kalibrering: Plasmaekvivalent
Prøve: Fullblod, kapillar
Prøvestørrelse: 0,3 µl
Testtid: 7 sekunder
Teststrimmel FreeStyle
FreeStyle Lite
PDM-spesifikasjon
Størrelse 6,21 × 11,25 × 2,5 cm
Vekt 125 g
Skjerm 3,6 cm × 4,8 cm LCD; 6,1 cm diagonal
Batteri 2 AAA alkaliske batterier (~3 uker)
Kommunikasjonsavstand  Minst 1,5 m (152,40 cm) under normal drift.
Garanti 4 år begrenset

Pod-en

Pod-spesifikasjon
Størrelse 3,9 × 5,2 × 1,45 cm
Vekt 25 g uten insulin
Reservoarvolum 200 enheter
Myk kanyle Innføringsdybde: 6,5 mm
Farge: lyseblå
Vanntetthet IPX8 (7,6 m i opptil 60 minutter)
Virketid 72 timer
Driftstemperatur-område 4,4 °C til 40 °C
Batterier 3

OmniPod er et registrert varemerke som tilhører Insulet Corporation.
FreeStyle og tilknyttede varemerker er varemerker som tilhører Abbott Diabetes Care Inc. i forskjellige jurisdiksjoner, og brukes med tillatelse.