The tubing free insulin patch pump.

mylife OmniPod

Håndtering av diabetesbehandling

Kompatibilitet med andre programvarer

Du kan importere dataene fra mylife OmniPod til de følgende databehandlingsprogrammene:

  • DIABASS®
  • SiDiary
  • Diasend

Ta kontakt med de respektive produsentene hvis du vil ha mer informasjon om de tre uavhengige databehandlingsprogrammene som er nevnt over.