Slik bruker du mylife OmniPod

Feste og pumpe

Tre enkle trinn for å starte insulinleveringen

Det unike designet på mylife OmniPod gjør det mulig med færre tilbehørsdeler og gjør det enklere å klargjøre systemet til bruk: Det tar bare tre trinn å starte insulintilførselen.

Fylle

Fyll

Fyll pod-en med insulin (fra 85 opptil 200 enheter hurtigvirkende U-100-insulin, f.eks. NovoRapid®, Humalog® eller Apidra®). Pod-en primes automatisk av seg selv og utfører en serie med sikkerhetskontroller.

Feste

Fest

Klargjør infusjonsstedet. Sett Pod-en på infusjonsstedet, og før fingeren rundt limet for å sikre godt feste.

Pumpe

Pump

Trykk på “Start” for å aktivere den praktisk talt smertefrie, automatiske innføringen av den myke kanylen og begynne insulintilførselen.

OmniPod er et registrert varemerke som tilhører Insulet Corporation.
NovoRapid, Humalog og Apidra er registrerte varemerker for de respektive innehaverne