mylife OmniPod

Brukerhistorier

Pasientopplevelsene på denne nettsiden gjenspeiler enkeltpersoners personlige erfaringer. Disse erfaringene kan oppleves forskjellig fra person til person og avvike fra andres erfaringer. Du må alltid snakke med legen som behandler deg, for å få informasjon om diagnose og behandling. Les her for ytterligere ansvarsforhold.

Stefanie, 31 år

Definitivt på oppløpssiden med mylife OmniPod i 8 måneder

Michael, 54 år

Carefree with mylife OmniPod for 8 months

Julia, 19 år

Independent with mylife OmniPod for 1.5 years

Reto, 26 år

Startet med mylife OmniPod i 2013

Stephanie, 20 år

Fornøyd med mylife OmniPod i 6 måneder

Marcel, 38 år

Har følt meg fri med mylife OmniPod i 2 år

Iphigenia og Nik, 3 år

Fornøyd med mylife OmniPod i 6 måneder