Diabeteskunnskaper

Passende nålelengder

Velge riktig nålelengde

Uten hudfold (venstre), med hudfold (høyre)

1 Epidermis
2 Dermis
3 Subcutaneous fatty tissue
4 Muscle layer