Diabeteskunnskaper

Insulinpennbehandling

Ved denne behandling injiserer (sprøyter inn) man insulin minst fire ganger om dagen med en insulinpenn. Det er to typer insulin som brukes:

  • Én til to ganger om dagen brukes et langtidsvirkende insulin ("basalinsulin" eller "langtidsinsulin") for å dekke basisbehovet.
  • Til hvert måltid og som korreksjon av for høye blodsukkerverdier bruker man et korttidsvirkende insulin ("bolusinsulin").

En insulinpenn ser ut som en stor kulepenn og inneholder en insulinampulle og en doseringsenhet. Til basal- og bolusinsulin brukes to forskjellige insulinpenner.

Injeksjonen skjer under huden i underhudsfettvevet (subkutant) på magen, låret eller setet. Pennenålene som benyttes, er hudtynne, slik at stikket knapt kan føles. Pennenålen skiftes ut etter hver injeksjon.

Behandling med insulinpenn er standardbehandlingen for de fleste personer med diabetes type 1. Den har imidlertid sine grenser:

  • Blodsukkerverdiene kan være høye om morgenen når man våkner ("Dawn-fenomen" eller "Morgengryfenomen"). Årsaken til dette er et vekslende insulinbehov om natten, som ikke kan dekkes i samsvar med behovet med langtidsvirkende insulin.
  • Langtidsinsulin er lite fleksibelt. Dersom insulinbehovet endrer seg raskt, f.eks. ved utøvelse av sport eller fysiske aktiviteter eller stress, kan man ikke reagere på det på kort sikt.
  • En uregelmessig dag og skiftarbeid kan ikke forenes med forsinkelsesinsulin, da basisbehovet for insulin stadig varierer.
  • For barn og ungdom og for gravide kan blodsukkerverdiene ofte ikke stilles inn tilfredsstillende på grunn av de hormonelle variasjonene.

Her er insulinpumpen et godt alternativ.

Insulinopptak

Insulinopptak ved konvensjonell behandling sammenlignet med insulinfrigivelse hos ikke-diabetikere.

Insulinopptak hos ikke-diabetikere

Insulinopptak hos ikke-diabetikere
Insulinfreisetzung bei Nichtdiabetiker Insulinopptak hos ikke-diabetikere
Mahlzeit Måltid
Basalinsulin Basalinsulin
Bolusinsulin Måltidsinsulin (bolusinsulin)

Insulinfrigivelse ved behandling med penn

Insulinfrigivelse ved behandling med penn
Insulinfreisetzung bei Nichtdiabetiker Insulinfrigivelse hos ikke-diabetikere
Mahlzeit Måltid
Basalinsulin Basalinsulin
Bolusinsulin Måltidsinsulin (bolusinsulin)
Basalinsulin Langtidsvirkende insulin (basalinsulin)
Bolusinsulin Korttidsvirkende insulin (bolusinsulin)