Diabeteskunnskaper

Injeksjonssteder

Insulinet må injiseres i underhudsfettet

Injiser alltid insulinet i fettvevet mellom de øverste hudlagene og muskelen. Injisering i underhudsfettet gjør at insulinet fordeles og absorberes raskere. Om det ved en feiltakelse blir injisert i overhuden eller muskelen kan dette føre til insulinaktivitet som er vanskelig å forutse, og det kan derfor resultere i varierende blodsukkernivå.

Injeksjonssteder

Du kan injisere i buken, øvre del av låret og i baken

Det anbefales at du injiserer insulinet i fettvevet i magen, baken eller utsiden eller framsiden i øvre del av låret. Hold deg minst to fingerbredder (3 cm) fra navlen. Unngå injeksjoner i overarmen eller innsiden av øvre del av låret, ettersom det da er risiko for at du kan injisere i muskelen.

Farer ved å injisere i en muskel

 • Økt risiko for hypoglykemi på grunn av uventet rask absorpsjon (effekt).
 • Uventede variasjoner i blodsukkernivået.
 • Smerte/trykk ved insulintilførsel.
 • Merk: noen typer insulin er ikke godkjente for injeksjon i muskler

Farer ved å injisere i overhuden

 • Insulinmangel (hyperglykemi) på grunn av at for lite insulin tas opp, eller lekkasje av insulin på stikkstedet
 • Smerte/svie ved injeksjon
 • Hudirritasjon eller blåmerke

Hvor raskt insulinet virker kan variere

Du bør alltid injisere insulin på samme tidspunkt hver dag, og alltid i samme del av kroppen (men på ulike injeksjonssteder), slik at du kan beregne insulineffekten mer nøyaktig. Det er viktig å være klar over at insulinet tas raskest opp når det injiseres på magen, fulgt av øvre del av låret og baken.
Hurtigvirkende insulin injiseres vanligvis på magen for å få raskest mulig effekt.
Langtidsvirkende insulin injiseres vanligvis i øvre del av låret eller på baken, ettersom effekten er lengre der.

Hvor raskt insulinet virker økes også ved å forbedre blodtilstrømningen på injeksjonsstedet. Dette kan oppnås ved å

 • Massere/gni injeksjonsstedet
 • Soling, være i badstue eller ta et varmt bad
 • Injeksjon i øvre del av låret og deretter gjøre fysisk aktivitet (f.eks gå en tur, jogge, sykle)
 • Andre forhold som gir økt blodstrøm lokalt

Injeksjonsstedet må endres med jevne mellomrom

Bytt injeksjonssted etter hver injeksjon, om mulig i en bestemt ”rotasjon”. Stedene bør ligge minst 3 cm fra hverandre for å unngå at vevet hardner (lipohypertrofi).

Unnvik injeksjon i forandret vev

Insulinets absorpsjon og effekt er uforutsigbart om det injiseres i hardnet vev eller fettlager (lipohypertrofi), arrvev, fødselsmerker eller blåmerker. Du bør absolutt unngå å injisere insulin på disse stedene.