Diabeteskunnskaper

Hvorfor måle?

Hvorfor måle?

En god diabeteskontroll betyr at blodsukkerverdiene ligger innenfor normalområdet, dvs. mellom 4.4 mmol/l og 6.7 mmol/l.

Målefrekvens

Målefrekvens

Før måltider og etter måltider: når du alltid må måle blodsukkerverdien og hvor ofte egenkontroll i gjennomsnitt er nødvendig.

Måle riktig

Måle riktig

Du kan ikke dosere insulinen riktig med mindre du vet hva blodsukkernivået ditt er. De viktigste tipsene for riktig blodsukkermåling.

Avvikende verdier

Avvikende verdier

Stemmer ikke den målte blodsukkerverdien med det du "føler"? Hva skyldes det? Teststrimmelen, måleenheten eller har det skjedd en feil under målingen?

Fullblod kontra plasma

Fullblod kontra plasma

Dersom man veksler fra et blodsukkermålesystem kalibrert for fullblod til et system kalibrert for plasma eller omvendt, må evt. regne med nye målverdier.

Omregningstabeller

Omregningstabeller

Blodsukkerverdier blir valgfritt vist i millimol per liter (mmol/l) eller milligram per desiliter (mg/dl). Ved omregningen bruker man våre tabeller.