Diabeteskunnskaper

Injeksjonsteknikker

Anbefaling: Injeksjon med hudfold i 90° vinkel

Vi anbefaler at du injiserer i en hudfold i en vinkel på 90° (vertikalt). Uten denne hudfolden stikker man ofte pennen for dypt og treffer muskelvev. Lag en hudfold når du skal injisere ved å klemme sammen hud mellom tommel og pekefinger (ikke dra opp muskelen). Velg riktig nålelende i samråd med helsepersonell.

Injeksjon med hudfold i 45° vinkel

Injeksjon i vinkel anbefales kun når det finnes veldig lite underhudsfett. Om du injiserer i vinkel, bør den være minst 45°. Om du injiserer i en vinkel som er mindre enn 45°, vil insulinet kanskje havne i overhuden, og dette kan eventuelt gi striper eller blåmerker på injeksjonsstedet.

Injeksjon uten hudfold i 45° eller 90° vinkel

Du kan injisere uten hudfold om du har et veldig tykt lag med underhudsfett. Det er viktig å være klar over at injeksjon i 45° vinkel anbefales dersom du ikke lager en hudfold. Nålen bør være kort eller mellomlang (6 til 8 mm eller 10 mm).

Du bør injisere insulin i 90° vinkel (vertikalt) uten hudfold bare som et unntak, ettersom risikoen for å injisere i muskelen er spesielt høy.