Vanlige spørsmål

Hvor skal jeg injisere insulin med en penn?

  • Insulin skal alltid injiserer subkutant (i fettvevet som ligger over muskelen). Anbefalte injeksjonssteder er avhengig av hvilken type insulin som er blitt foreskrevet til deg. Ta kontakt med ditt helsepersonell og følg reseptinformasjonen for insulinet.
  • Hvis du injiserer for ofte på samme sted, dannes harde klumper eller knuter og insulinvirkningen kan bli forsinket eller uberegnelig, og eventuelt føre til komplikasjoner med diabetesbehandlingen. Vær nøye med å rotere og bytte på injeksjonsstedene dine for å unngå disse problemene.

Hvordan injiserer jeg insulin riktig med en penn?

  • I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig å løfte en hudfold ved anvendelse av en 4 mm kanyle. Sett kanylen "rett inn", i en 90 graders vinkel, injiser insulinet og hold kanylen i huden mens du sakte teller til 10. Men for å hindre mulige intramuskulære injeksjoner ved injisering av insulin i et lem eller en tynn mage, kan selv en 4 mm kanyle kreve bruken av en hudfold.
  • Ved injisering av insulin med en 6 mm kanyle, bør du enten løfte en hudfold eller sette kanylen inn i en 45 graders vinkel.
  • Ved injisering av insulin med en pennkanyle på 8 mm eller lenger, bør du løfte en hudfold og injisere insulinet med en 45 graders vinkel for å unngå intramuskulære injeksjoner.
  • For å opprette en riktig hudfold, bruke tommelen og pekefingeren (eventuelt i tillegg av langfingeren). Hvis du bruker alle fingrene, risikerer du å løfte muskel sammen med hudvev, noe som kan føre til intramuskulære injeksjoner. Hudfolden som løftes skal ikke presses så hardt at det fører til forvelling eller smerte. Rådfør deg med ditt helsepersonell hvis og når du bør bruke en hudfold og øv deg på riktig teknikk.

Hvordan fastlegger jeg riktig lengde på kanylen?

Avgjørelsen om hvilken kanylelengde som skal brukes er individuell, og gjøres sammen med ditt helsepersonell. Den er basert på flere faktorer, blant annet hvor mye underhud det er ved de anbefalte injeksjonsstedene, injeksjonsteknikken, insulintypen og dine personlige preferanser. Lange kanyler kan øke faren for intramuskulær injeksjon. Kortere kanyler anses i regel å være tryggere og aksepteres bedre.

Har du flere spørsmål om dette emnet?
Ta gjerne kontakt med oss, Ypsomed svarer på spørsmålet ditt.