mylife Clickfine

Unngåelse av problemer

ProblemMulig årsakAnbefalt handling
Smertefull injeksjon Gjenbruk av pennkanylen Skift pennkanyle etter hver injeksjon
Injisering i en muskel Lag en hudfold eller bruk en kortere pennkanyle
For overflatisk, traff en nerve i huden Bruk en lengre pennkanyle
Insulin lekker fra injeksjonsstedet Pennkanylen ble fjernet for raskt etter injeksjon (ikke alt insulin er injisert) Injiser sakte og ikke fjern pennkanylen med en gang (tell til 10)
Injisert for raskt, insulin fordeles ikke riktig Injiser sakte og ikke fjern pennkanylen med en gang (tell til 10)
For svak insulinvirkning Uegnet injeksjonssted (lipohypertrofi, arrvev, hard hud) Unngå uegnete injeksjonssteder
Pennkanylen ble fjernet for raskt etter injeksjon (ikke alt insulin er injisert) Injiser sakte og ikke fjern pennkanylen med en gang (tell til 10)
Utilstrekkelig blanding av insulin i røret (gjelder bare blandet insulin) Vipp/rist pennen forsiktig før hver injeksjon
Pennkanyle tilstoppet Bruk en ny pennkanyle
Kan ikke trykke ned doseringsknappen på pennen Gummimembranen er ikke helt stukket gjennom Bruk ny pennkanyle, skift pennkanyle etter hver injeksjon
Pennkanyle er for løs Sjekk om kanylefestet er riktig sikret
Pennkanyle tilstoppet Bruk en ny pennkanyle