mylife Clickfine DiamondTip

Enjoy brilliance

mylife Clickfine DiamondTip - Mer komfort med den perfekte kanylespissen

  • Kanylespiss med seks skråkanter for jevnere injeksjon1,2
  • "Thin-wall"-teknologi for en raskere gjennomstrømning av medisin
  • Spesialoverflatebehandling med silikon gir avansert komfort under innsetting
  • Hørbart "klikk" for en sikker plassering
  • Kompatibel med alle de ledende injeksjonspennene3,4, og er tilgjengelig i lengdene 4 mm, 6 mm og 8 mm
mylife Clickfine DiamondTip 4mm

Kanylespisser i lengdene 10 og 12 mm fås med tre skråkanter.

1 Teknisk rapport, data på fil. 2015
2 Resultater fra brukerundersøkelser utført fra juni 2014 til juni 2015 av IFAK Institut GmbH & Co. Kg,
   Tyskland, data på fil.

3 Se pennkanyleesken eller hjemmesiden vår www.mylife-diabetescare.com
4 mylife Clickfine DiamondTip pennkanyler er testet i henhold til ISO 11608-2:2012