Brukerundersøkelse²

Med mylife Clickfine DiamondTip

Selskapet IFAK Institut GmbH i Tyskland gjennomførte en undersøkelse med brukere av pennkanyler (n=150). Brukerne testet den nye mylife Clickfine DiamondTip i 3 – 4 dager, og de evaluerte den med tanke på injeksjonskomfort.

77,3 % av brukerne som testet den nye mylife Clickfine DiamondTip følte mindre smerte under injiseringen sammenlignet med den pennkanylen de hittil hadde brukt.

   Følte mye mindre smerter
   Følte litt mindre smerter
   Merket ingen forskjell
   Følte mer smerter

69,4 % av brukerne som testet den nye mylife Clickfine DiamondTip brukte mindre kraft under penetreringen sammenlignet med den pennkanylen de hittil hadde brukt.

   Brukte mye mindre kraft
   Brukte litt mindre kraft
   Merket ingen forskjell
   Brukte mer kraft

76 % av brukerne som testet den nye mylife Clickfine DiamondTip brukte mindre tid på å forberede insulininjeksjonen takket være klikkmekanismen.

   Helt enig
   Enig
   Ikke enig
   Vet ikke

89,4 % av brukerne vil bruke eller vurderer å bruke mylife Clickfine DiamondTip.

   Ja, definitivt
   Kanskje/vil diskutere det med legen
   Nei
   Vet ikke

2 Resultater fra brukerundersøkelser utført fra juni 2014 til juni 2015 av IFAK Institut GmbH & Co. Kg,
   Tyskland, data på fil.