mylife Clickfine AutoProtect

Nål-lengder

Versjoner og pakningsstørrelser

mylife Clickfine AutoProtect pennkanylen er tilgjengelig i to forskjellige lengder: 5 og 8 mm. 5 mm kanylen kan brukes uten hudfoldteknikk slik at faren for utilsiktet kanylestikk av sykepleiere under injeksjon forminskes.3

Pennkanyle

Kanylediameter

Kanylelengder

mylife Clickfine Autoprotect 5 31G / 0.25 mm 5 mm
mylife Clickfine Autoprotect 8 29G / 0.33 mm 8 mm

3 K. Strauss and WISE Consensus Group: WISE recommendations to ensure the safety of injections in diabetes. Diabetes & Metabolism. 2012, 38, S2–S8, Supplement 1.