Ny 5mm lengde

mylife Clickfine AutoProtect

Brukerveiledning

Slik fungerer det

Fjern beskyttelsesfolien.

Fjern beskyttelsesfolien.

Det er viktig at mylife Clickfine AutoProtect klikkes (eller skrus) rett på injeksjonspennen. Skru pennkanylen fast. Skru for å sikre pennkanylens posisjon.

Det er viktig at mylife Clickfine AutoProtect klikkes (eller skrus) rett på injeksjonspennen. Skru pennkanylen fast. Skru for å sikre pennkanylens posisjon. Kanylen sitter ordentlig fast når den er påskrudd, selv om du ikke kjenner et merkbart stopp.

Unngå skjev påsetting.

Unngå skjev påsetting.

Fjern beskyttelseshetten. Den røde låseanvisningen er ikke synlig.

Fjern beskyttelseshetten. Den røde låseanvisningen er ikke synlig.

Før injeksjonen må du kontrollere om det er fri flyt i pennkanylen i henhold til bruksanvisningen for injeksjonspennen din (funksjonstest). Still inn doseringen i henhold til anvisningene fra legen din og/eller ditt helsepersonell.

Før injeksjonen må du kontrollere om det er fri flyt i pennkanylen i henhold til bruksanvisningen for injeksjonspennen din (funksjonstest). Still inn doseringen i henhold til anvisningene fra legen din og/eller ditt helsepersonell.

Ikke utøv noe trykk på doseknappen i løpet av injiseringen.

Ikke utøv noe trykk på doseknappen mens nålen føres inn.

Sett injeksjonspennen vertikalt i en 90°-vinkel på ønsket injeksjonssted. For å unngå en injeksjon i muskelen kan det bli nødvendig å lage en hudfolde.

Sett injeksjonspennen vertikalt i en 90°-vinkel på ønsket injeksjonssted. For å unngå en injeksjon i muskelen kan det bli nødvendig å lage en hudfolde.

Trykk lett på injeksjonspennen til den blå beskyttelseshylsen ikke lenger er synlig.

Trykk lett på injeksjonspennen til den blå beskyttelseshylsen ikke lenger er synlig.

Trykk på doseringsknappen og injiser langsomt og la pennkanylen deretter bli værende i fettvevet i 10 sekunder til, i henhold til behandlende lege og/eller ditt helsepersonell sine anvisninger.

Trykk på doseringsknappen og injiser langsomt og la pennkanylen deretter bli værende i fettvevet i 10 sekunder til, i henhold til behandlende lege og/eller ditt helsepersonell sine anvisninger.

Fjern injeksjonspennen loddrett fra injeksjonsstedet. Den blå beskyttelseshylsen låses automatisk og den røde låseanvisningen blir synlig.

Fjern injeksjonspennen loddrett fra injeksjonsstedet. Den blå beskyttelseshylsen låses automatisk og den røde låseanvisningen blir synlig.

Skru mylife Clickfine AutoProtect pennkanylen av injeksjonspennen.

Skru mylife Clickfine AutoProtect pennkanylen av injeksjonspennen.

Avhend kanylen på en sikker måte i samsvar med lokale forskrifter.

Avhend kanylen på en sikker måte i samsvar med lokale forskrifter.